Materiálová báza

Fóliové hydroizolácie

Na báze mPVC

 • Sikaplan, Trocal
 • Alkorplan
 • Flagon
 • a iné

Na báze polyolefínov

 • Sika-Sarnafil
 • Vedaplan
 • Flagon
 • a iné

Hydroizolácie z SBS asfaltových pásov

 • Vedag - Icopal
 • Dektrade
 • Bauder
 • a iné

Termoizolácie

 • Dosky z minerálnych vlákien
 • Dosky z EPS, XPS
 • PUR / PIR izolácie

Materiály pre vytvorenie spádov

 • Spádové dosky z minerálnych vlákien
 • Spádové dosky z EPS