Rekonštrukcie plochých striech

  • Bez doteplenia a bez úpravy spádových pomerov
  • S doteplením
  • S úpravou spádových pomerov
  • S doteplením a úpravou spádových pomerov