Vaše profesionálne riešenia

Cech strechárov Slovenska

Spoločnosť AltisPro, spol. s r.o. sa ako profesionálna firma špecializuje na hydroizolácie plochých striech, tepelné izolácie plochých striech a hydroizolácie spodných stavieb.

Každej realizácii rekonštrukcie plochej strechy predchádza posúdenie súčasného stavu s následným návrhom optimálneho riešenia.

V našej ponuke nájdete

Spoločnosť AltisPro, spol. s r.o.

Začiatky spoločnosti AltisPro spol. s r.o. , ktorá bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov v januári 1996 spadajú do roku 1995, kedy terajší spoločníci pôsobili ako členovia združenia Altis Poprad. Hlavnú náplň činnosti tohto združenia tvorila realizácia strešných hydroizolácii.

Už od svojho vzniku sa spoločnosť zameriava na využívanie moderných technológií a materiálov pri realizácií, rekonštrukcií a novostavieb plochých striech.